|

Nhận định xu hướng -Chiến lược FOREX - GOLD Phiên ÂU 21/11/2011

EUR/USD intraday: under pressure.
Pivot: 1.3615.
Most Likely Scenario: SHORT positions below 1.3615 with targets @ 1.348 & 1.3425.

Alternative scenario: The upside breakout of 1.3615 will open the way to 1.3695 & 1.3735.

Comment: the pair stands below its new resistance and remains under pressure.

Trend: ST Consolidation; MT Bearish

Next »
GBP/USD intraday: under pressure.
Pivot: 1.5810.

Most Likely Scenario: SHORT positions below 1.581 with targets @ 1.5725 & 1.5685.

Alternative scenario: The upside breakout of 1.581 will open the way to 1.5885 & 1.593.

Comment: the pair remains under pressure and is challenging its support.

« Previous | Next »
USD/JPY intraday: under pressure.
Pivot: 77.20.

Most Likely Scenario: SHORT positions below 77.2 with 76.7 & 76.5 as next targets.

Alternative scenario: The upside penetration of 77.2 will call for 77.45 & 77.9.

Comment: the pair remains under pressure.

« Previous | Next »
AUD/USD intraday: the downside prevails.
Pivot: 1.0055

Most Likely Scenario: Short positions below 1.0055 with targets @ 0.99 & 0.986 in extension.

Alternative scenario: Above 1.0055 look for further upside with 1.012 & 1.017 as targets.

Comment: the RSI advocates for further decline.

« Previous | Next »
GOLD (Spot) intraday: the downside prevails.
Pivot: 1735.00

Most Likely Scenario: SHORT positions below 1735 with 1710 & 1696 in sight.

Alternative scenario: The upside penetration of 1735 will call for 1753 & 1767.

Comment: the index currently faces a challenging resistance area at 1735.

« Previous | Next »
Crude Oil (Dec 11) intraday: the downside prevails.
Pivot: 98.35

Most Likely Scenario: SHORT positions below 98.35 with targets @ 96.6 & 95.85.

Alternative scenario: The upside breakout of 98.35 will open the way to 99.95 & 101.75.

Comment: the RSI broke below a rising trend line.

Tin được đăng bởi: Unknown on 11/21/2011 02:25:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang