|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Mỹ

EUR/USD intraday: rebound.

Pivot: 1.37

Most Likely Scenario: Long positions above 1.37 with targets @ 1.3855 & 1.3915 in extension.

Alternative scenario: Below 1.37 look for further downside with 1.3655 & 1.358 as targets.

Comment: the pair has rebounded on its support and has validated a falling wedge.
Next »
GBP/USD intraday: further advance.
Pivot: 1.57

Most Likely Scenario: Long positions above 1.57 with targets @ 1.582 & 1.585 in extension.

Alternative scenario: Below 1.57 look for further downside with 1.563 & 1.5585 as targets.

Comment: the pair has broken above its channel upper boundary and should post further advance.
« Previous | Next »
USD/JPY intraday: under pressure.
Pivot: 77

Most Likely Scenario: Short positions below 77 with targets @ 76.6 & 76.4 in extension.

Alternative scenario: Above 77 look for further upside with 77.2 & 77.5 as targets.

Comment: the pair has struck against its resistance and remains under pressure, the RSI is capped by a ST declining trend line.
« Previous | Next »
AUD/USD intraday: continuation of the rebound.
Pivot: 1.02

Most Likely Scenario: Long positions above 1.02 with targets @ 1.035 & 1.0375 in extension.

Alternative scenario: Below 1.02 look for further downside with 1.012 & 1.002 as targets.

Comment: the RSI calls for a rebound.
« Previous | Next »
GOLD (Spot) intraday: up turn.
Pivot: 1615.00

Most Likely Scenario: LONG positions above 1615 with 1640 & 1645 in sight.

Alternative scenario: The downside penetration of 1615 will call for 1600 & 1595.

Comment: the RSI has just broken above a declining trend line.

Tin được đăng bởi: Unknown on 10/20/2011 06:34:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang