|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 28/10/2011

EUR/USD intraday: the upside prevails.

Pivot: 1.3875.
Most Likely Scenario: LONG positions above 1.3875 with targets @ 1.402 & 1.4055.

Alternative scenario: The downside penetration of 1.3875 will call for 1.381 & 1.375.

Comment: the RSI has broken above a declining trend line, the pair remains on the upside and is challenging its resistance.

Trend: ST Consolidation; MT Bearish
Next »
GBP/USD intraday: caution.
Pivot: 1.6050.

Most Likely Scenario: SHORT positions below 1.605 with targets @ 1.5955 & 1.59.

Alternative scenario: The upside penetration of 1.605 will call for a rebound towards 1.609 & 1.612.

Comment: the pair is rebounding and is approaching its resistance, caution.
« Previous | Next »
USD/JPY intraday: caution.
Pivot: 75.90.

Most Likely Scenario: LONG positions above 75.9 with 76.3 & 76.5 as next targets.

Alternative scenario: The downside breakout of 75.9 will open the way to 75.7 & 75.4.

Comment: the pair is challenging its support, caution.
« Previous | Next »
AUD/USD intraday: bullish bias above 1.0425.
Pivot: 1.0425

Most Likely Scenario: Long positions above 1.0425 with targets @ 1.0575 & 1.0625 in extension.

Alternative scenario: Below 1.0425 look for further downside with 1.036 & 1.0325 as targets.

Comment: the RSI broke above a bearish trend line.
« Previous | Next »
GOLD (Spot) intraday: bullish bias above 1700
Pivot: 1700.00

Most Likely Scenario: LONG positions above 1700 with targets @ 1730 & 1750.

Alternative scenario: The downside penetration of 1700 will call for 1680 & 1665.

Comment: the RSI is supported by a rising trend line.
« Previous | Next »
Crude Oil (Dec 11) intraday: rebound.
Pivot: 90.20

Most Likely Scenario: LONG positions above 90.2 with 93.75 & 94.65 in sight.

Alternative scenario: The downside breakout of 90.2 will open the way to 89.4 & 88.2.

Comment: the RSI broke above a declining trend line.

Tin được đăng bởi: Unknown on 10/27/2011 01:53:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang