|

Chiến lược kinh doanh vàng phiên London ngày 19/9–Trading Central

GOLD (Spot) intraday: the downside prevails.

Pivot: 1833.00
Our Preference: SHORT positions below 1833 with 1790 & 1763 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 1833 will call for 1845 & 1886.
Comment: the RSI is posting a bearish divergence (not confirmed yet).
Xu hướng: giảm
Mức đảo chiều: 1833
Chiến lược: Bán dưới 1833 với mục tiêu 1790-1763
Chiến lược phụ: giá tăng lên vượt 1833 sẽ tới vùng 1845-1886
Lưu ý: RSI đang cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm (chưa được xác nhận)
Chiến lược kinh doanh vàng phiên London ngày 19/9–Trading Central

Tin được đăng bởi: Unknown on 9/19/2011 02:00:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang