|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 23/6/2011

Pivot: 1.6110.
Our Preference: SHORT positions @ 1.61 with targets @ 1.602 & 1.597.
Alternative scenario: The upside breakout of 1.611 will open the way to 1.615 & 1.62.
Comment: the pair has broken below its support and remains under pressure.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.62*** Intraday resistance1.615** Intraday resistance1.611*** Intraday pivot point1.6053 Last1.602*** Intraday support1.597** Intraday support1.5935** Intraday support

 
Pivot: 1.4360.Our Preference: SHORT positions @ 1.435 with 1.4255 & 1.4215 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.436 will call for 1.442 & 1.4445.
Comment: the pair and its intraday RSI have broken below their rising trend lines and remain under pressure.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.4445*** Intraday resistance1.442** Intraday resistance1.436*** Intraday pivot point1.4308 Last1.4255** Intraday support1.4215** Intraday support1.415*** Intraday support

 
Pivot: 1541.00
Our Preference: LONG positions above 1541 with 1558 & 1563 as next targets.
Alternative scenario: The downside breakout of 1541 will open the way to 1535 & 1530.
Comment: the RSI is negative but supported by a strong support.
Trend: ST Ltd upside; MT Ltd upside
Key levels Comment
1567** Intraday resistance1563** Intraday resistance1558** Intraday resistance1546 Last1541** Intraday pivot point1535*** Intraday support1530** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 6/23/2011 01:48:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang