|

Thay đổi nhiều chỉ tiêu thống kê tiền tệ, chứng khoán

Trong nhóm ưu tiên áp dụng trong năm 2011 có nhiều nhóm đang là lĩnh vực được các thị trường khá quan tâm như: Nhóm tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản...
Theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay (13/5), nhiều nhóm chỉ số đã được điều chỉnh lại trong đó có nhóm tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản.
Sáng nay (13/5), Tổng cục Thống kê đã công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới thay thế cho hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũ. Theo đó, đã có 350 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê đưa vào, tăng thêm 76 chỉ tiêu so với mức cũ là 274 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu.
Một số lĩnh vực ở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũ đã được Tổng cục Thống kê gộp lại thành những nhóm mới trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới. Ví dụ như lĩnh vực tiền tệ trước đây, được gộp thành tiền tệ, chứng, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản; lĩnh vực cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp được gộp lại và đổi thành doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp…
Nhóm chỉ tiêu được chi thành 21 lĩnh vực gồm: Đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính; Dân số; Lao động, việc làm và bình đẳng giới; Đầu tư và xây dựng; Tài khoản quốc gia; Tài chính công; Tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản; Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp; Giá cả; Giao thông vận tải; Thông tin, tuyên truyền và công nghệ thông tin; Khoa học và công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Y tế và chăm sóc sức khoẻ; Văn hoá, thể thao và du lịch; Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp, và lĩnh vực cuối cùng là Bảo vệ môi trường.
Trong các lĩnh vực trên, Hệ thống chỉ tiêu thống kê mới cũng thay đổi bằng cách tính gộp một số chỉ tiêu thành các nhóm cụ thể. Ví dụ như lĩnh vực thương mại tăng thêm 5 chỉ tiêu mới lên 18 nhóm, chỉ tiêu mới; lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản tăng 7 chỉ tiêu lên thành 28 nhóm, chỉ tiêu mới; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng thêm 8 chỉ tiêu thành 28 nhóm, chỉ tiêu…
Một số chỉ tiêu cũ được chuyển từ mức quốc gia xuống chỉ tiêu của cấp Bộ, ngành phải thực hiện, bao gồm 18 chỉ tiêu, trong đó có: Dân số (1 chỉ tiêu); Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (2 chỉ tiêu); Tài khoản quốc gia (1 chỉ tiêu); Tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm (1 chỉ tiêu); Văn hoá, thông tin, thể thao (11 chỉ tiêu); Bảo vệ môi trường ( 2 chỉ tiêu).
Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục Thống kê cho biết, Theo quyết định số 305/2005/QQD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hàn Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã phát huy và mang lại hiệu quả cao. Tuy vậy, trong thời gian qua Hệ thống cũ cũng bộc lộ một số bất cập, do tình hình kinh tế có nhiều biến động. Hệ thống còn thiếu những thống kê phản ánh về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, đời sống nông thôn mới, môi trường…Bên cạnh đó cách tính thống kê cũ chủ yếu theo năm, do vậy tính kịp thời vẫn chưa đảm bảo.
Trong khi đó nhu cầu thống kê đang có nhiều thay đổi. Trong giai đoạn Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới, xã hội đã phát triển nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, tình hình kinh tế quốc tế có nhiều biến động, do vậy cần phải thay đổi lại cách tính thống kê mới.
Theo lộ trình thực hiện, Hệ thống mới có sự thay đổi so với Hệ thống cũ bằng việc chia các chỉ tiêu thành 2 nhóm. Nhóm A sẽ gồm 297 chỉ tiêu được ưu tiên hàng đầu áp dụng ngay trong năm 2011; Nhóm B gồm 36 chỉ tiêu sẽ được áp dụng từ năm 2012 - 2015.
Trong nhóm ưu tiên áp dụng trong năm 2011 có nhiều nhóm đang là lĩnh vực được các thị trường khá quan tâm như, Nhóm tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản bao gồm: Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước; Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng; Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng; Lãi suất; Cán cân thanh toán quốc tế; Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước; Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; Tỷ giá hối đoái bình quân giữa VND so với đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng; Dự trữ ngoại tệ Nhà nước; Số lượng công ty niêm yết chứng khoán; Khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết; Khối lượng và giá trị chứng khoán giao dịch; Tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán; Doanh thu kinh doanh bất động sản; Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn…
Nhóm Giá cả, có Chỉ số giá tiêu dùng được công bố theo tháng, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá được tính theo quý, năm trong 2011, tỷ giá thương mại… Ngoài ra có nhóm Đầu tư xây dựng, nhóm Thông tin, truyền thông và công nghệ thông tin, nhóm Khoa học và công nghệ..vv…

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/14/2011 09:26:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang