|

Setting up your Mt4stats

Config your MetaTracker 4 platform!
Please open MT4 and go to TOOLS » OPTIONS » PUBLISHER
1
Account: Your trader account number from your broker
FTP server: ftp.mt4stats.com:2354
- set refresh to 5 minutes interval -
FTP Path: /
FTP login: {your username}
FTP password: {your password}
- check the passive mode button -
Make sure you right mouse click on 1 of your trades and select All History in the Metatrader platform
2
When you are done, your mt4stats can be found at http://<your_username>.mt4stats.com

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/26/2011 02:53:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang