|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 20/5/2011

GOLD (Spot) intraday: the downside prevails.
Pivot: 1501.00
Our Preference: SHORT positions below 1501 with 1488 & 1472 as next targets.
Alternative scenario: The upside breakout of 1501 will open the way to 1516 & 1527.
Comment: the immediate trend remains up but the momentum is weak.
Trend: ST Range; MT Ltd upside
Key levels Comment
1527*** Intraday resistance1516** Intraday resistance1501** Intraday pivot point1497 Last1488** Intraday support1472** Intraday support1462.5** Intraday support

 
GBP/USD intraday: the upside prevails.
 Pivot: 1.6190.
Our Preference: LONG positions @ 1.62 with targets @ 1.6255 & 1.629.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.619 will call for 1.613 & 1.61.
Comment: the RSI is supported by a rising trend line, the pair remains on the upside and is challenging its resistance.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.632*** Intraday resistance1.629** Intraday resistance1.6255** Intraday resistance1.6234 Last1.619*** Intraday pivot point1.613*** Intraday support1.61** Intraday support

EUR/USD intraday: supported by a rising trend line.

Pivot: 1.4225.Our Preference: LONG positions @ 1.4235 with targets @ 1.434 & 1.442.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.4225 will call for 1.4175 & 1.4125.
Comment: the pair remains supported by a rising trend line and is challenging its resistance.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.4455** Intraday resistance1.442*** Intraday resistance1.434*** Intraday resistance1.4316 Last1.4225*** Intraday pivot point1.4175** Intraday support1.4125*** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/20/2011 01:49:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang