|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 17/5/2011

Pivot: 1.6270.
Our Preference: SHORT positions @ 1.626 with 1.615 & 1.6105 as next targets.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.627 will call for a rebound towards 1.6325 & 1.6355.
Comment: the pair stands below its resistance and remains under pressure.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.6355** Intraday resistance1.6325*** Intraday resistance1.627*** Intraday pivot point1.6212 Last1.615*** Intraday support1.6105* Fib projection1.607** Fib projection

 
Pivot: 1.4245.Our Preference: SHORT positions @ 1.4235 with 1.41 & 1.4045 as next targets.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.4245 will call for 1.432 & 1.438.
Comment: the pair remains within a MT bearish channel.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.438** Intraday resistance1.432** Intraday resistance1.4245*** Intraday pivot point1.4168 Last1.41** Intraday support1.4045** Intraday support1.4** Fib projection

 
Pivot: 1505.00
Our Preference: SHORT positions below 1505 with 1478 & 1470 as next targets.
Alternative scenario: The upside penetration of 1505 will call for 1516 & 1527.
Comment: the price is capped by a negative trend line.
Trend: ST Range; MT Ltd upside
Key levels Comment
1527*** Intraday resistance1516** Intraday resistance1505** Intraday pivot point1493 Last1478* Intraday support1470* Intraday support1462.2** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/17/2011 01:41:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang