|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 16/5/2011

Pivot: 81.10.
Our Preference: SHORT positions @ 81.05 with targets @ 80.7 & 80.45.
Alternative scenario: The upside breakout of 81.1 will open the way to 81.35 & 81.7.
Comment: the pair has struck against its resistance, the RSI lacks upward momentum.
Trend: ST Ltd Downside; MT Range
Key levels Comment
81.7** Intraday resistance81.35** Intraday resistance81.1** Intraday pivot point80.95 Last80.7** Intraday support80.45** Intraday support80.15*** Intraday support

 
Pivot: 1.4170.Our Preference: SHORT positions @ 1.416 with 1.403 & 1.3915 as next targets.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.417 will call for 1.4215 & 1.432.
Comment: the pair remains within a bearish channel.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.432** Intraday resistance1.4215** Intraday resistance1.417** Intraday pivot point1.4083 Last1.403** Intraday support1.3915** Fib projection1.3845* Fib projection

 
Pivot: 1.6240.
Our Preference: SHORT positions @ 1.623 with targets @ 1.6145 & 1.6105.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.624 will call for a rebound towards 1.6275 & 1.6325.
Comment: the pair remains capped by a declining trend line.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.6325** Intraday resistance1.6275** Intraday resistance1.624*** Intraday pivot point1.6172 Last1.6145** Intraday support1.6105* Fib projection1.607** Fib projection

 
Pivot: 1478.00
Our Preference: LONG positions above 1478 with 1502 & 1510 as next targets.
Alternative scenario: The downside penetration of 1478 will call for a slide towards 1462.2 & 1450.
Comment: the RSI has just landed on a support around 30% and is reversing up.
Trend: ST Range; MT Ltd upside
Key levels Comment
1527*** Intraday resistance1510** Intraday resistance1502** Intraday resistance1491 Last1478* Intraday pivot point1462.2** Intraday support1450** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/16/2011 01:22:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang