|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Gold Forex Phiên Âu 3/5/2011

USD/JPY intraday: capped by a negative trend line.
Pivot: 81.30.
Our Preference: SHORT positions below 81.3 with 80.9 & 80.6 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 81.3 will call for a rebound towards 81.7 & 81.9.
Comment: the RSI lacks upward momentum.
Trend: ST Ltd Downside; MT Range
Key levels Comment
81.9** Intraday resistance81.7* Intraday resistance81.3*** Intraday pivot point80.97 Last80.9*** Horizontal support80.6* Fib projection80.3* Fib projection

 
GBP/USD intraday: bullish bias above 1.6575
Pivot: 1.6575.
Our Preference: LONG positions above 1.6575 with 1.666 & 1.672 as next targets.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.6575 will call for a slide towards 1.653 & 1.65.
Comment: the pair bounced off its bearish channel support.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.675** Intraday resistance1.672** Intraday resistance1.666** Intraday resistance1.6627 Last1.6575*** Intraday pivot point1.653** Intraday support1.65** Intraday support

 
 EUR/USD intraday: bullish bias above 1.4765
Pivot: 1.4765.Our Preference: LONG positions above 1.4765 with 1.4875 & 1.4905 in sight.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.4765 will call for 1.471 & 1.4655.
Comment: a support base at 1.4765 has formed and has allowed for a temporary stabilisation.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.493** Fib projection1.4905** Intraday resistance1.4875** Intraday resistance1.4818 Last1.4765*** Intraday pivot point1.471** Intraday support1.4655*** Intraday support


 GOLD (Spot) intraday: further upside.
Pivot: 1537.00
Our Preference: LONG positions above 1537 with 1558 & 1567 in sight.
Alternative scenario: The downside penetration of 1537 will call for a slide towards 1525 & 1510.
Comment: the RSI calls for a rebound.
Trend: ST Ltd upside; MT Bullish
Key levels Comment
1577** Intraday resistance1567* Intraday resistance1558* Intraday resistance1550 Last1537** Intraday pivot point1525** Intraday support1510** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/03/2011 01:44:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang