|

Giới thiệu ngôn ngữ MQL4


Ngôn ngữ lập trình MQL4 (MetaQuotes Language 4) là một ngôn ngữ tích hợp mới để lập trình cho các chiến lược kinh doanh. Ngôn ngữ này cho phép tạo ra các hệ thống cố vấn (Expert Advisors) riêng của nhà đầu tư, giúp quản lý quá trình giao dịch tự động và có khả năng thực hiện các chiến lược giao dịch riêng của nhà đầu tư. Người sử dụng có thể tạo các Chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh (Custom Indicators), Kịch bản (Scripts) và Thư viện chức năng (Libraries) bằng sự trợ giúp của MQL 4.

Công cụ MetaEditor 4 nêu bật những thành phần khác nhau của MQL4 được sử dụng để viết mã lập trình. Nó giúp người dùng dễ dàng định hướng trong văn bản hệ thống cố vấn.


Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ MQL4 có những đặc trưng và mục đích khác nhau:


Hệ thống cố vấn (Expert Advisors) là một hệ thống giao dịch kỹ thuật được liên kết đến một biểu đồ nào đó. Hệ thống cố vấn không chỉ có thể thông báo cho bạn biết về một khả năng xuất hiện giá rẻ mà còn có thể thực hiện các giao dịch trên tài khoản một cách tự động đồng thời hướng các giao dịch đó đến máy chủ tiếp nhận giao dịch. Giống như hầu hết các hệ thống giao dịch, trạm MetaTrader 4 hỗ trợ kiểm tra các chiến lược trên dữ liệu giá lịch sử bằng cách hiển thị trên biểu đồ các điểm mà tại đó các giao dịch bắt đầu và kết thúc.


Các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh (Custom Indicators) là một hệ thống cho phép tạo ra các chỉ báo kỹ thuật bên cạnh các chỉ báo đã được tích hợp trong trạm Metatrader4. Giống như các chỉ báo tích hợp, chúng không thể tạo các giao dịch một cách tự động mà chỉ có mục đích thực hiện các chức năng phân tích.


Kịch bản (Scripts) là các chương trình được thiết kế để tiến hành một số chức năng riêng biệt. Không giống như các hệ thống cố vấn, Script không chạy theo hướng giá và không có quyền truy cập vào các chức năng chỉ báo.


Thư viện (Libraries) là nơi lưu trữ chức năng người dùng bao gồm những chương trình người dùng sử dụng thường xuyên.

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/21/2011 11:00:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang