|

Các tập đoàn sẽ kê khai vàng, ngoại tệ gửi tại ngân hàng từ 1/7

Các tập đoàn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sẽ thực hiện việc kê khai tài sản, các khoản vay, nợ và tài sản gửi ngân hàng như vàng, ngoại tệ, tiền..., bắt đầu từ 1/7.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc kê khai đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã được Bộ Tài chính hoàn tất và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ lên danh sách doanh nghiệp, tập đoàn nằm trong diện thí điểm kê khai các khoản nợ vay và đánh giá lại giá trị tài sản.
Theo đó, doanh nghiệp nằm trong diện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản là các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sử hữu 100% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, giá trị của hầu hết tài sản phản ánh trên sổ kế toán không còn phù hợp (hoặc quá cách biệt) với giá trị trường tại thời điểm kiểm kê, đánh giá lại. Đồng thời, tổng tài sản của các đơn vị này phải thực sự lớn.
Các tập đoàn, tổng công ty căn cứ các quy định nêu trên để xác định danh sách doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản. Danh sách này được gửi tới các bộ quản lý ngành và UBND các tỉnh, thành để các cơ quan này xem xét, quyết định.
Cũng theo dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với tài sản cố định việc kiểm kê này được tiến hành với cả những tài sản đang cho thuê, gửi giữ hộ hoặc được tặng biếu, viện trợ và tài sản vô chủ có trong khu vực quản lý của doanh nghiệp.
Đối với công trình xây dựng cơ bản còn dở dang, phần kiểm kê toàn bộ công trình, hạng mục đầu tư tự làm. Nếu giao thầu cho bên B thì chỉ kiểm kê phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành theo từng giai đoạn, bên B bàn giao cho bên A và được bên A chấp nhận thanh toán. Trong trường hợp tài sản là đất việc kiểm kê được thực hiện đối với tất cả các diện tích đất do doanh nghiệp quản lý bao gồm đất được giao, nhận chuyển nhượng, đất thuê…
Đối với tài sản lưu động, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê toàn bộ các loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho, công cụ, dụng cụ trong kho, hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho, công cụ và dụng cụ đang dùng, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, các loại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang...
Ngoài ra, các doanh nghiệp, tập đoàn cũng thực hiện việc kê khai toàn bộ các loại vốn bằng tiền, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý, và các chứng chỉ có giá trị như tiền. Các loại tiền gửi ở ngân hàng, kể cả tiền mang đi liên doanh, liên kết, các loại ngoại tệ tại quỹ và gửi ngân hàng...
Cũng theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn, góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn... cũng nằm trong diện phải kê khai.
Giá trị tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm kiểm kê từ 1/7/2011. Trường hợp không thể xác định được giá thị trường của chứng khoán thì lấy theo giá sổ sách tại chính thời điểm này.
Trong năm 2011, Kiểm Toán nhà nước cũng thực hiện kiểm toán với 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhiều ngân hàng thương mại. Trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam)… Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rusvietsovpetro...
Theo Hồng Anh
VnExpress

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/25/2011 10:23:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang