|

Bài phát biểu Chủ tịch Ben S. Bernanke Tại Hội nghị thường niên 47 về cấu trúc Ngân hàng và cạnh tranh, Chicago, Illinois

Thực hiện một phương pháp tiếp cận Macroprudential để giám sát và Quy chế  Các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây cho thấy khoảng cách quan trọng và điểm yếu trong hệ thống tài chính Mỹ và các khuôn khổ tài chính quy định. Đại hội và các chính cuối năm cung cấp một lộ trình để giải quyết nhiều vấn đề này, trong các hình thức của Wall Street Frank Dodd-Cải cách và Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng (Dodd-Frank Act) - chủ đề của hội nghị năm nay.

cải cách lập pháp ở trong khu vực phức tạp luôn phải đối mặt với nguy cơ của cuộc chiến cuối cùng, đáp ứng những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng cuối cùng mà không chú ý đầy đủ đến nơi mà những vấn đề mới có thể phát sinh. Để tín dụng của họ, các tác giả của Đạo luật Dodd-Frank đã cố gắng để giảm bớt nguy cơ này bằng cách xây dựng ở một số tính năng nhằm giúp hệ thống của chúng ta về giám sát tài chính thích ứng theo thời gian để thay đổi trong môi trường tài chính. Đáng chú ý, một yếu tố trung tâm của pháp luật là yêu cầu mà Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan tài chính khác quy định áp dụng một phương pháp tiếp cận cái gọi là macroprudential - đó là, một cách tiếp cận truyền thống giám sát bổ sung và quy định của các công ty cá nhân, thị trường có xem xét rõ ràng các mối đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính nói chung. Các hành động cũng tạo ra một sự ổn định tài chính mới của Hội đồng giám sát, mà thành viên bao gồm một nhóm đa dạng của liên bang và tiểu bang quản lý tài chính, phối hợp các nỗ lực của chính phủ để xác định và đáp ứng với những rủi ro hệ thống.

Việc kết hợp rõ ràng của những cân nhắc macroprudential trong khuôn khổ của quốc gia cho giám sát tài chính đại diện cho một sự đổi mới lớn trong tư duy của chúng ta về quy chế tài chính, một trong đó là nắm giữ ở nước ngoài cũng như ở Hoa Kỳ. Điều này hướng mới là xây dựng và cần thiết, tôi tin, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức đáng kể về khái niệm và hoạt động trong thực hiện. Trong lời phát biểu của tôi hôm nay tôi sẽ thảo luận về lý do để giám sát macroprudential và quy định, mô tả cấu trúc mới của quy chế giám sát macroprudential và ở Hoa Kỳ, và giải thích cách thức chúng tôi tại Fed đang làm một phần của chúng tôi để thực hiện các phương pháp tiếp cận macroprudential để giám sát tài chính.

Macroprudential Giám sát và Quy chế
Cuối cùng, mục đích giám sát macroprudential và quy định là để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn tài chính có đủ nghiêm trọng để gây thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế rộng lớn hơn. Các định hướng hệ thống của phương pháp macroprudential có thể tương phản với các truyền thống, hoặc "microprudential," phương pháp tiếp cận để điều chỉnh và giám sát, mà là có liên quan chủ yếu với sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức cá nhân, thị trường, hoặc cơ sở hạ tầng.

So với quy định truyền thống, giám sát, thực hiện một cách tiếp cận macroprudential để giám sát có thể yêu cầu thông tin liên quan đến nặng và phức tạp hơn các khung phân tích. Trong đó, vì bản chất cao kết nối của hệ thống tài chính của chúng tôi, giám sát macroprudential phải được quan tâm với tất cả các phân đoạn lớn của khu vực tài chính, bao gồm cả tổ chức tài chính, thị trường, và cơ sở hạ tầng, nó cũng phải đặt trọng tâm đặc biệt về sự hiểu biết các mối liên kết phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau giữa các tổ chức và thị trường, như các mối liên kết xác định sự bất ổn định có thể được lan truyền trên toàn hệ thống. Hơn nữa, rộng rãi nói, điều macroprudential phải được quan tâm với ít nhất hai loại rủi ro. Loại thứ nhất bao gồm các khía cạnh của cấu trúc của hệ thống tài chính - như những khoảng trống trong phạm vi bảo hiểm quy định hoặc sự tiến hóa của ngân hàng bóng - đó đặt ra những nguy cơ đang diễn ra với sự ổn định tài chính. Lớp thứ hai là những rủi ro khác nhau theo thời gian có hoàn cảnh tài chính hoặc kinh tế, chẳng hạn như tích tụ rộng rãi các đòn bẩy trong thời điểm tốt mà cuối cùng có thể thư giãn trong những cách gây bất ổn.

Để chắc chắn, một cách tiếp cận macroprudential để giám sát không tránh được sự cần thiết phải quy định microprudential cẩn thận, giám sát. Các giám sát của các tổ chức, cá nhân phục vụ nhiều mục đích khác ngoài việc tăng cường sự ổn định hệ thống, bao gồm cả việc bảo vệ các quỹ bảo hiểm tiền gửi, phát hiện rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính, và ngăn ngừa phân biệt đối xử trái pháp luật hoặc thông lệ cho vay lạm dụng. Quan trọng không kém, tuy nhiên, là giám sát microprudential cũng cung cấp kiến ​​thức cơ bản mà trên đó một cách tiếp cận có hệ thống phải được xây dựng, chúng tôi không thể hiểu những gì đang xảy ra trong hệ thống như một toàn thể mà không có một cái nhìn rõ ràng về sự phát triển trong các doanh nghiệp trọng điểm và thị trường. Nếu không có một mạnh microprudential khuôn khổ để củng cố cho họ, chính sách macroprudential sẽ là không hiệu quả.

Điều đó nói rằng, một bài học quan trọng của cuộc khủng hoảng này là một cách tiếp cận hoàn toàn microprudential, tập trung vào các điều kiện của các công ty cá nhân, thị trường, có thể không phát hiện nguy cơ quan trọng hệ thống hoặc cắt chéo. Ví dụ, một truyền thống microprudential kiểm tra có thể thấy rằng một cá nhân tổ chức tài chính là dựa rất nhiều vào tài chính bán buôn ngắn hạn, có thể hoặc không thể gây ra một phản ứng giám sát. Ý nghĩa của rằng việc tìm kiếm cho sự ổn định của hệ thống rộng lớn hơn, tuy nhiên, không thể được xác định mà không biết những gì đang xảy ra bên ngoài công ty cụ thể. Có khác, các công ty tài chính tương tự cũng rất phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngắn hạn? Nếu có, là những nguồn tài trợ ngắn hạn tập trung nhiều? Là thị trường tài trợ ngắn hạn có thể sẽ ổn định trong một khoảng thời gian không chắc chắn cao, hoặc là nó dễ bị tổn thương để chạy? Nếu ngắn hạn tài trợ đã đột nhiên trở thành không có, làm thế nào các công ty vay phản ứng - ví dụ, họ sẽ buộc phải bán tài sản cháy, mà tự nó có thể gây bất ổn, hoặc họ sẽ ngừng cung cấp tài trợ hoặc các dịch vụ quan trọng diễn viên tài chính khác? Cuối cùng, những gì tác động sẽ có những phát triển của nền kinh tế rộng lớn hơn? Việc phân tích rủi ro từ góc độ hệ thống, không chỉ từ quan điểm của một công ty cá nhân, là dấu hiệu của quy định macroprudential, giám sát. Và các biện pháp khắc phục có thể xuất hiện từ phân tích như vậy cũng có thể được thêm sâu rộng và nhiều hơn nữa cơ cấu trong tự nhiên vì chỉ cần một vài doanh để sửa đổi các mô hình tài trợ của họ.

Thực hiện phương pháp tiếp cận Macroprudential tại Hoa Kỳ
Hãy để tôi được cụ thể hơn và nói chuyện về việc thực hiện các phương pháp tiếp cận macroprudential trong bối cảnh phát triển của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ.

Các yếu tố cần thiết đầu tiên của giám sát macroprudential là một hệ thống để theo dõi các rủi ro phát triển với sự ổn định tài chính. Ngoài các cơ quan, cá nhân quy định giao trách nhiệm này, Luật Dodd-Frank đã đi bước bổ sung về việc thiết lập một cơ quan mới, ổn định tài chính Hội đồng giám sát, như tôi đã đề cập trước đó. Hội đồng có tính phí với các giám sát hệ thống tài chính Mỹ, xác định các nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống đó, và thúc đẩy thị trường kỷ luật và các điều kiện khác mà giảm nhẹ quá nhiều rủi ro trong thị trường tài chính. Hội đồng này được tạo thành từ 10 thành viên bỏ phiếu - bao gồm cả việc dự trữ liên bang - 5 nonvoting, các thành viên đang phục vụ trong một tư vấn. năng lực và 1

Các cơ quan quản lý đại diện trong hội đồng giám sát một loạt các người tham gia trong hệ thống tài chính Mỹ. Các thành viên rộng lớn của Hội đồng nhằm hạn chế các xu hướng của các nhà quản lý tập trung hạn hẹp về các tổ chức và thị trường trong khu vực pháp lý của họ khi nhìn ra những rủi ro từ phụ thuộc lẫn nhau mà cắt ngang qua khu vực pháp lý. Hội đồng cũng tạo điều kiện phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thành viên. Bằng cách phân chia nhỏ các silo rằng trong quá khứ đôi khi khuyến khích các cơ quan từ tìm kiếm vượt ra ngoài trách nhiệm cụ thể của mình, Hội đồng sẽ giúp xác định và loại bỏ những khoảng trống và điểm yếu trong cơ cấu quản lý.

Đạo luật Dodd-Frank cũng thành lập - trong Bộ Tài - Văn phòng Nghiên cứu tài chính, trong đó có trách nhiệm nâng cao chất lượng của dữ liệu tài chính sẵn có để hoạch định chính sách. Hội đồng giám sát có thể trực tiếp văn phòng nghiên cứu để thu thập thông tin từ một số công ty tài chính cá nhân để đánh giá rủi ro đối với hệ thống tài chính. Bộ sưu tập này và phân tích các dữ liệu tài chính khu vực nên cho phép điều chỉnh để xem chi tiết của cảnh quan tài chính và tốt hơn trang bị cho họ để xác định những rủi ro hệ thống và các mối đe dọa mới nổi khác.

Để lạc đề cho một thời điểm, đó là thú vị rằng Hoa Kỳ không phải là thẩm quyền duy nhất mà gần đây đã tạo ra một cấu trúc mới thể chế để thực hiện chính sách macroprudential. Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập Hội đồng Quản trị rủi ro có hệ thống châu Âu, trong đó có trách nhiệm giám sát macroprudential của hệ thống tài chính của EU. Hội đồng sẽ thu thập và phân tích thông tin về hệ thống tài chính của EU, xác định và ưu tiên những rủi ro hệ thống, và cảnh báo vấn đề và kiến ​​nghị với chính quyền quốc gia và châu Âu. Nó cũng sẽ làm việc chặt chẽ với ba mới được tạo ra ở châu Âu giám sát chính quyền, mà lần lượt được tính phí với việc phối hợp quy định bảo đảm an toàn cho ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán giữa các nước thành viên EU. 2 Ở Anh, chính phủ có kế hoạch di chuyển cơ quan điều tiết của microprudential trở lại vào Ngân hàng Anh và tạo ra một Ủy ban Chính sách tài chính mới thực hiện chính sách macroprudential. (Hội đồng Dự trữ Liên bang Cựu Phó Chủ tịch Donald Kohn đã được khai thác để phục vụ trong Ủy ban Chính sách tài chính, mà phải làm cho anh ta một trong vài người đã phục vụ như là một điều tiết tài chính hàng đầu ở hai nước khác nhau.) Ban Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ xác định và giám sát rủi ro hệ thống và hành động để loại bỏ hoặc giảm bớt chúng. Và nó sẽ vận hành một chế độ phân giải mới cho các công ty tài chính không.

Những nỗ lực giám sát của Hội đồng giám sát ổn định tài chính ở Hoa Kỳ cũng đã được tiến hành. Nhân viên của các cơ quan thành viên đã thành lập nhóm làm việc với trách nhiệm cho các ngành cụ thể hoặc các khía cạnh của hệ thống tài chính và đang thực hiện bài thuyết trình thường xuyên cho Hội đồng. Công việc này cũng sẽ được phản ánh trong báo cáo hàng năm của Hội đồng yêu cầu Quốc hội về sự ổn định tài chính, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào mùa hè.

Tất nhiên, việc xác định các mối đe dọa đến sự ổn định tài chính phải được theo sau bởi các biện pháp thích hợp. Các quyền hạn của Hội đồng chính nó là tương đối hạn chế trong vấn đề này, ít nhất là trong hầu hết trường hợp. Có lẽ trách nhiệm của mình quan trọng nhất là chỉ định một số các công ty tài chính phi ngân hàng và thị trường tài chính tiện ích như có hệ thống quan trọng và do đó phải điều chỉnh bổ sung và giám sát của Dự trữ Liên bang và các cơ quan thành viên khác, kể cả Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ( SEC). Để thực hiện các chỉ định, Hội đồng sẽ cần phải xác định tiêu chí cho các công ty tài chính có xác định sẽ áp đặt những suy những rủi ro lớn nhất đối với sự ổn định tài chính. Tất nhiên, nhiệm vụ này đòi hỏi phát triển của một khung phân tích cho sự hiểu biết rủi ro hệ thống và các nguồn của nó.

Mặc dù quyền hạn của Hội đồng chính là ngoại tiếp đến mức độ nào đó, những lợi ích tiềm năng của các khả năng của mình để thúc đẩy việc hợp tác giữa các cơ quan quản lý Mỹ không nên đánh giá thấp. Để trích dẫn chỉ là một ví dụ, sự ổn định của các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ - mà bị chạy ấn tượng xấu đi các điều kiện kinh phí ở đỉnh cao của cuộc khủng hoảng - rõ ràng là một vấn đề hệ thống, không chỉ là vấn đề một ngành công nghiệp. The SEC, đã đã ban hành quy tắc để tăng sự ổn định của các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, là một cách thích hợp đi đầu trong việc điều tra xem liệu các bước tiếp theo là cần thiết. Dưới sự bảo trợ của Hội đồng, tuy nhiên, SEC đã tham khảo ý kiến ​​với các cơ quan khác, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, trong đó đã cung cấp những phân tích riêng và quan điểm của họ. Trong đó, liên ngành tư vấn đã giúp làm rõ những tác động có hệ thống tiềm năng của sự bất ổn trong ngành công nghiệp quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang sẽ được giữa các cơ quan tham gia vào một hội nghị bàn tròn về quy định quỹ tiền được tài trợ bởi SEC vào cuối tháng này.

Dễ hiểu, vì những thiệt hại wrought bởi cuộc khủng hoảng, Hội đồng và các thành viên của nó vẫn còn tập trung vào giải quyết các nguyên nhân có thể của sự bất ổn định tài chính, bao gồm cả vấn đề về cấu trúc và những rủi ro phát sinh từ sự phát triển kinh tế, tài chính đang diễn ra. Tuy nhiên, không ai được phục vụ lợi ích của việc áp dụng các quy tắc không hiệu quả hoặc nặng nề dẫn đến gia tăng quá mức chi phí hoặc hạn chế không cần thiết trong việc cung cấp tín dụng. Tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các nhà quản lý, dưới sự bảo trợ của Hội đồng các nơi thích hợp, nên phục vụ không chỉ để cải thiện quản lý của chúng ta về rủi ro hệ thống, mà còn làm giảm độ rulemakings duplicative, không phù hợp, hoặc không hiệu quả. Nói chung, trong việc đánh giá cách tiếp cận khác để giảm thiểu rủi ro hệ thống, quản lý phải nhằm mục đích để tránh ngột ngạt hợp lý rủi ro và đổi mới trong thị trường tài chính, là những yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng năng suất rộng hơn, tăng trưởng kinh tế, và tạo việc làm.

Chính sách Macroprudential tại Dự trữ Liên bang
Như tôi đã nói, ngoài việc tạo ra các tổ chức mới như ổn định tài chính Hội đồng giám sát, Luật Dodd-Frank cũng đã áp đặt một nhiệm vụ macroprudential về cơ quan, cá nhân, bao gồm cả việc dự trữ liên bang. Nhiệm vụ này đi kèm, trong một số trường hợp, với những thay đổi trong quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan chính. Trong trường hợp của Cục Dự trữ Liên bang, ngoài các thành viên trên các Dịch vụ tài chính Hội đồng giám sát, trách nhiệm mới của chúng tôi bao gồm sự giám sát của tổ chức tiết kiệm, công ty cũng như giám sát của các công ty tài chính phi ngân hàng và thanh toán nhất định, thanh toán bù trừ, và các tiện ích giải quyết mà Hội đồng chỉ định là có hệ thống quan trọng. Trong tham vấn với các cơ quan khác, chúng ta cũng có trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, bảo đảm an toàn cho tất cả các tổ chức ngân hàng lớn và cho các công ty phi ngân hàng theo chỉ định của Hội đồng là có hệ thống quan trọng. Những tiêu chuẩn này bao gồm tăng cường vốn khó khăn hơn và yêu cầu thanh khoản, sự phát triển của kế hoạch giải quyết (được gọi là sống di chúc), cuộc kiểm tra bắt buộc thực hiện bởi Cục Dự trữ Liên bang và của các công ty tự, giới hạn tín dụng mới đối tác, và nhiều hơn nữa, đòi hỏi yêu cầu quản lý rủi ro .

Cục Dự trữ Liên bang đã làm và sẽ tiếp tục làm thay đổi quan trọng của tổ chức là cần thiết để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của chúng tôi. Ngay cả trước khi ban hành Đạo luật Dodd-Frank, chúng tôi đã bắt đầu sửa chữa lớn giám sát của chúng tôi trong những lớn nhất, hầu hết các công ty tài chính phức tạp. Một cột mốc quan trọng trong vấn đề này đã được dự trữ liên bang của lãnh đạo trong mùa xuân năm 2009 của Thủ đô giám sát Chương trình đánh giá, thường được gọi là kiểm tra căng thẳng ngân hàng, trong đó đánh giá toàn diện sức khỏe của các tổ chức ngân hàng lớn nhất trong nước. Chúng tôi đã học được bài học quý giá từ các bài tập đó, bao gồm một sự đánh giá cao trong những kiến ​​thức bổ sung mà có thể đạt được bằng cách kiểm tra một số tổ chức lớn đồng thời, tập trung vào hiệu suất so sánh. Một bài học khác của bài thi căng thẳng đã được giá trị của một phương pháp tiếp cận đa ngành để giám sát, một trong đó kết hợp các kỹ năng của các nhà kinh tế, các chuyên gia tài chính, thanh toán hệ thống các nhà phân tích, và các chuyên gia khác với những người giám sát và giám định.

Dựa trên kinh nghiệm này, chúng tôi tạo ra một mức độ cao, nhóm công tác đa ngành trong dự trữ liên bang để giám sát sự giám sát của các tổ chức tài chính lớn. Dưới sự bảo trợ của ủy ban này - được gọi là Tổ chức giáo dục lớn giám sát Ban điều phối, hoặc LISCC - Dự trữ Liên bang giám sát, hỗ trợ kinh tế và các chuyên gia khác, bây giờ thường xuyên sử dụng ngang, hoặc công ty chéo, đánh giá để theo dõi thực hành ngành công nghiệp, đầu tư chung hoặc tài trợ các chiến lược, thay đổi mức độ, hình thức của sự liên kết tài chính, hoặc những phát triển khác có ý nghĩa đối với rủi ro hệ thống. Bổ sung đánh giá của cá nhân và nằm ngang, các LISCC cũng đã gia tăng sử dụng các phương pháp định lượng để đánh giá cải thiện sức khỏe và hiệu suất của các công ty giám sát cũng như những rủi ro mà họ có thể gây ra cho hệ thống tài chính rộng hơn. Một cấu trúc tương tự như trong Ủy ban Dự trữ Liên bang đang được phát triển để giúp chúng tôi đáp ứng nghĩa vụ của chúng tôi để kiểm tra các tiện ích có hệ thống thị trường tài chính quan trọng.

Để cải thiện theo dõi của chúng ta về hệ thống tài chính và phối hợp làm việc mang tính ổn định tài chính, chúng tôi cũng đã tạo ra một văn phòng mới trong Hội đồng quản trị, được gọi là Văn phòng Chính sách ổn định tài chính và nghiên cứu. văn phòng này tập hợp đội ngũ nhân viên với một loạt các hình nền và các kỹ năng và làm việc chặt chẽ với các nhóm khác tại Dự trữ Liên bang. Văn phòng này sẽ giúp giám sát các rủi ro tài chính toàn cầu và phân tích các tác động của những rủi ro cho sự ổn định tài chính; làm việc với Ủy ban ngân hàng giám sát của chúng tôi, ví dụ, về sự phát triển của các mô hình giảm số lượng và kịch bản để làm cơ sở cho các cuộc kiểm tra; phục vụ như một liên lạc với Hội đồng giám sát ổn định tài chính và các nhóm khác nhau của nó làm việc, và giúp phát triển và đánh giá cách tiếp cận khác để thực hiện các quy định macroprudential.

Toàn diện gần đây vốn Phân tích và đánh giá, trong đó Dự trữ Liên bang đánh giá các quá trình lập kế hoạch vốn nội bộ và yêu cầu phân phối cổ đông của ngân hàng lớn nhất 19 công ty đang nắm giữ, là một ví dụ của một đánh giá ngang với một cách tiếp cận macroprudential. Theo sau cuộc khủng hoảng, tiên chi vốn của các ngân hàng đã được giữ ở mức tối thiểu. Khi các ngân hàng thu nhập và vị trí vốn tiếp tục cải thiện trong năm 2010, tuy nhiên, một số công ty đã được chấp thuận để tăng cổ tức hoặc khởi động lại chương trình mua lại cổ phiếu. Việc đánh giá đồng thời yêu cầu thanh toán trong tổng vốn được dự trữ liên bang, làm việc thông qua LISCC, để đánh giá không chỉ các điều kiện của các ngân hàng cá nhân mà còn là những tác động tiềm năng của tiên chi vốn cho mở rộng tín dụng tổng hợp và tính bền vững của sự hồi phục kinh tế. Vì vậy, chương trình đã có cả hai mục tiêu microprudential và macroprudential. Từ góc độ an toàn và lành mạnh truyền thống, chúng tôi muốn mỗi công ty để chứng minh rằng nó đã mạnh mẽ hệ thống quản lý rủi ro cũng như kế hoạch vốn mà sẽ cho phép nó để quản lý các khoản lỗ tiềm năng trong các tình huống căng thẳng, trong khi thoải mái cuộc họp yêu cầu về vốn Basel III như họ đang dần in Nhưng, với sự giúp đỡ của các nhà phân tích thị trường kinh tế vĩ mô và vốn, chúng tôi cũng xem xét các tác động của các yêu cầu về vốn sẵn có cho các hệ thống ngân hàng nói chung, với mục tiêu đảm bảo rằng tín dụng ngân hàng vẫn sẽ có sẵn cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp ngay cả khi nền kinh tế đã được thực hiện kém hơn so với dự kiến.

Chúng tôi bây giờ cũng thường xuyên áp dụng phương pháp macroprudential để phân tích sự phát triển kinh tế đáng kể, dù trong nước hay nước ngoài. Những lo ngại nợ có chủ quyền ở châu Âu cung cấp một ví dụ. Khi năng suất trên khoản nợ có chủ quyền của châu Âu và nợ ngân hàng đã tăng lên vào mùa xuân năm 2010, dự trữ liên bang giám sát bắt đầu để đánh giá các công ty Hoa Kỳ tiếp xúc với ngân hàng "cho các công ty ngân hàng châu Âu và sovereigns. Ngoài việc đánh giá phơi nhiễm trực tiếp, chúng tôi đã phân tích tình huống theo đó lo ngại nợ có chủ quyền có thể dẫn đến biến động tài chính rộng hơn. tập trung của chúng tôi là vào khả năng gián đoạn tài chính có thể cản trở dòng chảy tín dụng và hoạt động kinh tế ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ. Trong công việc của chúng tôi, chúng tôi tặng rộng rãi với người giám sát ngân hàng châu Âu, ví dụ, chúng tôi thảo luận về nguy cơ tiềm ẩn cho các ngân hàng châu Âu để có được khả năng đồng đô la tài trợ và các tác động của các ngân hàng châu Âu cần đô la trên thị trường tiền tệ Mỹ. Công việc này gợi ý rằng việc cung cấp một backstop cho các nhu cầu đồng đô la tài trợ của các tổ chức tài chính châu Âu có thể giảm thiểu khả năng lan toả sang Hoa Kỳ từ châu Âu lo ngại nợ có chủ quyền. Trong phù hợp với phân tích này, tháng năm 2010 của Ủy ban Thị trường mở liên bang đã thông báo rằng nó đã cho phép các dòng tiền thanh khoản trao đổi với các ngân hàng khác ở Trung ương trong một động thái phòng ngừa để ngăn chặn sự suy giảm hơn nữa trong điều kiện thanh khoản.

cân nhắc Macroprudential cũng đã được quan trọng đối với rulemaking Dự trữ Liên bang, đặc biệt là những quy tắc thực hiện Luật Dodd-Frank. Ví dụ, với điều khác, chúng tôi vừa đề nghị quy định để thiết lập yêu cầu ký quỹ đối với các dẫn xuất toa-mà không phải thông qua một đối tác trung ương. Các quy định đề nghị phản ánh không chỉ an toàn và lành mạnh mối quan tâm mà còn mục tiêu macroprudential; cụ thể, các quy tắc tìm kiếm để tăng khả năng phục hồi của hệ thống tài chính như một toàn thể bằng cách giảm khả năng lây lan giữa người tham gia thị trường trao đổi. Theo các quy định được đề xuất, các yêu cầu nghiêm ngặt lề nhất sẽ áp dụng đối với các dẫn xuất của hợp đồng giữa người kinh doanh trao đổi hoặc giao dịch hoán đổi người tham gia thị trường lớn khác, như sắp xếp như vậy nếu không có thể liên quan đến một nguy cơ của "chuỗi mặc định" trong đó bị nạn tại công ty lớn người ta có thể đổ xuống qua trao đổi thị trường.

Như tôi đã đề cập trước đó, các phương pháp tiếp cận macroprudential quy định tài chính là được tuân thủ quốc tế ngày càng tăng. Cùng với những nỗ lực của chúng tôi để thực hiện cải cách trong nước, Cục Dự trữ Liên bang đã có một thời gian đã làm việc chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để giúp điều phối quá trình cải cách ở cấp độ quốc tế. Mục tiêu của sự phối hợp quốc tế về tầm quan trọng cao nhất. Những mục tiêu này bao gồm việc duy trì một sân chơi cạnh tranh giữa các nước, giảm thiểu cơ hội cho các công ty đa quốc gia để tận dụng các quy định yếu hơn hoặc không phù hợp ở một số khu vực pháp lý, thiết lập các tiêu chuẩn phù hợp và bổ sung, và đảm bảo giám sát hiệu quả của các công ty quốc tế hoạt động và thị trường. Nhóm của Hai mươi đã dành sự quan tâm đáng kể cho các chính sách tài chính khu vực trong các cuộc họp của nó trong vài năm qua. Các Hội đồng Ổn định Tài chính, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, và các nhóm quốc tế khác cũng đã thực hiện công việc quan trọng để phối hợp chính sách macroprudential qua biên giới.

Nhiều nỗ lực quốc tế Dự trữ Liên bang đã tham gia làm việc với các cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương để thiết kế và thực hiện các yêu cầu mới bảo đảm an toàn cho các ngân hàng hoạt động quốc tế. Công việc này dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt thêm vốn, điều tiết cho các hoạt động kinh doanh và tiếp xúc với chứng khoán trong mùa hè năm 2009, cũng như các thỏa thuận mùa thu năm ngoái về các yếu tố chính của các khuôn khổ mới cho các ngân hàng Basel III hoạt động trên toàn cầu. Phù hợp với cách tiếp cận macroprudential, các Basel III khung yêu cầu lớn nhất, các ngân hàng hầu hết các hoạt động trên toàn cầu nắm giữ vốn, chất lượng cao hơn, phản ánh những nguy cơ lớn hơn có hệ thống kết hợp với suy tài chính tại các tổ chức lớn nhất.

Kết luận
 Cuộc khủng hoảng tài chính đã chứng minh rõ ràng rằng các hành giám sát và quản lý phải xem xét tổng thể ổn định tài chính cũng như sự an toàn và tính hợp lý của các công ty cá nhân. Đạo luật Dodd-Frank yêu cầu điều chỉnh để giảm thiểu sự tích tụ thái quá tài chính và giảm rủi ro, và nó tạo ra một hội đồng liên cơ quan để giám sát thị trường tài chính, để xác định mối đe dọa đang nổi lên, và để giúp xây dựng chính sách để chứa những rủi ro. Về phần mình, Cục Dự trữ Liên bang đã cơ cấu lại hoạt động nội bộ của mình để tạo điều kiện một cách tiếp cận macroprudential để giám sát và điều tiết và giám sát rủi ro hệ thống. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với hội đồng giám sát và các cơ quan khác để thúc đẩy sự ổn định tài chính. Trong khi một hợp đồng lớn đã được thực hiện kể từ khi hành động đã được thông qua chưa đầy một năm trước đây, nhiều công việc còn lại để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của rủi ro hệ thống, để phát triển các công cụ giám sát được cải thiện, và để đánh giá và thực hiện các công cụ chính sách để giảm thiểu rủi ro macroprudential. Đây là những thách thức khó khăn, nhưng nếu chúng ta muốn tránh một sự lặp lại của cuộc khủng hoảng và hậu quả kinh tế, những thách thức này phải được đáp ứng

Tin được đăng bởi: Unknown on 5/05/2011 09:30:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang