|

System đơn giản cho EUR/USD

  • Cặp tiền : EUR/USD
  • Khung thời gian : 30 phút
  • Công cụ : MACD (12, 26, 9), Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2)

Nguyên tắc mở giao dịch :khi Parabolic SAR cho tín hiệu BUY và các đường MACD cắt nhau hướng lên thì thực hiện mở giao dịch BUY. Khi Parabolic SAR cho tín hiệu SELL và các đường MACD cắt nhau hướng xuống thì thực hiện mở giao dịch SELL.
Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường MACD cắt nhau lần nữa hoặc khi thì trường bắt đầu sideway.

Tin được đăng bởi: Unknown on 4/24/2011 03:52:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang