|

Nhận định xu hướng-Chiến lược Phiên Âu 28/4/2011

USD/CAD intraday: under pressure.
Pivot: 0.9495
Our preference: Short @ 0.9487 with targets @ 0.9455 & 0.9415 in extension.
Alternative scenario: Above 0.9495 look for further upside with 0.9515 & 0.955 as targets.
Comment: the pair is posting a rebound but stands below its resistance.
Key levels0.9550.95150.94950.9476 last0.94550.94150.9385

 
AUD/USD intraday: further advance.
Pivot: 1.084
Our preference: Long positions above 1.084 with targets @ 1.0955 & 1.1 in extension.
Alternative scenario: Below 1.084 look for further downside with 1.078 & 1.0715 as targets.
Comment: the pair remains on the upside and should post further advance as the RSI is well directed.
Key levels1.1051.11.09551.0936 last1.0841.0781.0715

 
USD/JPY intraday: under pressure.
Pivot: 82.25.
Our Preference: SHORT positions below 82.25 with 81.6 & 81.25 as next targets.
Alternative scenario: The upside penetration of 82.25 will call for 82.45 & 82.75.
Comment: the RSI is mixed to bearish.
Trend: ST Ltd Downside; MT Range
Key levels Comment
82.75** Intraday resistance82.45* Intraday resistance82.25** Intraday pivot point81.72 Last81.6* Intraday support81.25** Intraday support80.9*** Horizontal support

 
GBP/USD intraday: towards 1.68
Pivot: 1.6635.
Our Preference: LONG positions above 1.6635 with 1.675 & 1.68 in sight.
Alternative scenario: The downside breakout of 1.6635 will open the way to 1.6575 & 1.653.
Comment: the RSI is bullish and calls for further upside.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.685** Fib projection1.68** Fib projection1.675* Intraday resistance1.6713 Last1.6635*** Intraday pivot point1.6575** Intraday support1.653** Intraday support

 
EUR/USD intraday: further upside.
Pivot: 1.4770.Our Preference: LONG positions above 1.477 with 1.494 & 1.499 in sight.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.477 will call for a slide towards 1.47 & 1.4655.
Comment: the immediate trend remains up and the momentum is strong.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.505** Fib projection1.499** Fib projection1.494*** Bullish channel resistance1.486 Last1.477*** Intraday pivot point1.47** Intraday support1.4655*** Intraday support

 
GOLD (Spot) intraday: further advance.
Pivot: 1518.00
Our Preference: LONG positions above 1518 with 1540 & 1555 in sight.
Alternative scenario: The downside breakout of 1518 will open the way to 1510 & 1500.
Comment: the break above 1518 is a positive signal that has opened a path to 1540-1555.
Trend: ST Ltd upside; MT Bullish
Key levels Comment
1567* Fib projection1555* Fib projection1540* Fib projection1530 Last1518** Intraday pivot point1510** Intraday support1500** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 4/28/2011 01:37:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang