|

Nhận định xu hướng & Chiến lược giao dịch Phiên Âu 29/4/2011

USD/CAD intraday: rebound.
Pivot: 0.948
Our preference: Long positions above 0.948 with targets @ 0.9545 & 0.9575 in extension.
Alternative scenario: Below 0.948 look for further downside with 0.9455 & 0.9415 as targets.
Comment: the RSI is well directed the pair has rebounded on its support.
Key levels0.960.95750.95450.9515 last0.9480.94550.9415

 
USD/JPY intraday: under pressure.
Pivot: 82.00.
Our Preference: SHORT positions below 82 with 81.25 & 80.9 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 82 will call for 82.45 & 82.75.
Comment: the RSI lacks upward momentum.
Trend: ST Ltd Downside; MT Range
Key levels Comment
82.75** Intraday resistance82.45* Intraday resistance82** Intraday pivot point81.6 Last81.25* Intraday support80.9*** Horizontal support80.75** Intraday support

 
GBP/USD intraday: caution.
Pivot: 1.6700.
Our Preference: SHORT positions below 1.67 with targets @ 1.662 & 1.6575.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.67 will call for 1.675 & 1.68.
Comment: the upward potential is likely to be limited by the resistance at 1.67.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.68** Fib projection1.675** Intraday resistance1.67*** Intraday pivot point1.6657 Last1.662** Intraday support1.6575** Intraday support1.653** Intraday support

 
EUR/USD intraday: further upside.
Pivot: 1.4770.Our Preference: LONG positions above 1.477 with 1.488 & 1.493 in sight.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.477 will call for 1.4685 & 1.464.
Comment: the immediate trend remains up and the momentum is strong.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.499** Fib projection1.493** Fib projection1.488** Intraday resistance1.4831 Last1.477*** Intraday pivot point1.4685** Fib retracement (50%)1.464*** Fib retracement (61.8%)

 
GOLD (Spot) intraday: the bias remains bullish.
Pivot: 1518.00
Our Preference: LONG positions above 1518 with 1538 & 1555 in sight.
Alternative scenario: The downside breakout of 1518 will open the way to 1510 & 1500.
Comment: the break above 1518 is a positive signal that has opened a path to 1538-1555.
Trend: ST Ltd upside; MT Bullish
Key levels Comment
1567* Fib projection1555* Fib projection1538* Fib projection1533 Last1518** Intraday pivot point1510** Intraday support1500** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 4/29/2011 01:11:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang