|

Nhận định xu hướng-Chiến lược giao dịch Vàng-Forex phiên Âu 27/4/2011

GOLD (Spot) intraday: key ST resistance at 1511
Pivot: 1511.00
Our Preference: SHORT positions below 1511 with 1500 & 1490 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 1511 will call for a rebound towards 1520 & 1527.
Comment: the price is facing a resistance area around 1508.
Trend: ST Ltd upside; MT Bullish
Key levels Comment
1527* Fib projection1520** Fib projection1511** Intraday pivot point1508 Last1500** Intraday support1490*** Intraday support1485** Intraday support

 
USD/CAD intraday: under pressure.
Pivot: 0.954
Our preference: Short positions below 0.954 with targets @ 0.948 & 0.9455 in extension.
Alternative scenario: Above 0.954 look for further upside with 0.956 & 0.959 as targets.
Comment: the pair has rebounded on its support but remains below its resistance.
Key levels0.9590.9560.9540.9515 last0.9480.94550.9435

 
AUD/USD intraday: the upside prevails.
Pivot: 1.0735
Our preference: Long positions above 1.0735 with targets @ 1.0855 & 1.0885 in extension.
Alternative scenario: Below 1.0735 look for further downside with 1.0675 & 1.065 as targets.
Comment: the pair is pulling back on its new support (former resistance) ahead of further advance.
Key levels1.0921.08851.08551.0817 last1.07351.06751.065

 
USD/JPY intraday: capped by a negative trend line.
Pivot: 82.00.
Our Preference: SHORT positions below 82 with targets @ 81.25 & 81.1.
Alternative scenario: The upside breakout of 82 will open the way to 82.45 & 82.75.
Comment: the pair is capped by a declining trend line.
Trend: ST Ltd Downside; MT Range
Key levels Comment
82.75*** Intraday resistance82.45** Intraday resistance82*** Intraday pivot point81.75 Last81.25** Intraday support81.1** Fib projection80.75*** Horizontal support

 
GBP/USD intraday: bullish bias above 1.6425
Pivot: 1.6425.
Our Preference: LONG positions above 1.6425 with targets @ 1.6535 & 1.657.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.6425 will call for a slide towards 1.6385 & 1.633.
Comment: the support area at 1.6425 maintains a strong bullish bias.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.66** Intraday resistance1.657** Intraday resistance1.6535* Intraday resistance1.6456 Last1.6425*** Intraday pivot point1.6385** Fib retracement (50%)1.633** Fib retracement (61.8%)

 
EUR/USD intraday: limited upside.
Pivot: 1.4580.Our Preference: LONG positions above 1.458 with 1.4735 & 1.48 in sight.
Alternative scenario: The downside penetration of 1.458 will call for a slide towards 1.4505 & 1.4466.
Comment: the pair has broken above a bearish channel resistance. However, the RSI is close to a resistance area limiting the immediate upside potential.
Trend: ST Ltd Upside; MT Range
Key levels Comment
1.486** Fib projection1.48** Fib projection1.4735*** Bullish channel resistance1.4661 Last1.458*** Intraday pivot point1.4505** Intraday support1.4466*** Intraday support

Tin được đăng bởi: Unknown on 4/27/2011 03:44:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang