|

Điều kiện được niêm yết và bị hủy niêm yết tại TTCK Lào

Ngày mai 11/01/2011, Thị Trường Chứng Khoán Lào sẽ chính thức giao dịch với với biên độ -10%/+100% và chỉ khớp lệnh định kỳ vào đợt 1 (8:30-10:00 sáng) trong phiên giao dịch đầu tiên

Dưới đây là những điều kiện được niêm yết và bị hũy niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Lào.

Điều kiện được niêm yết

Về điều kiện định lượng: Tính tới ngày đăng ký xem xét điều kiện niêm yết, Công ty có ít nhất 3 năm hoạt động liên tục.

Công ty phải có số cổ phiếu niêm yết ít nhất 100.000 cổ phiếu và Vốn ít nhất 10 tỷ KIP. Số cổ đông thiểu số lớn hơn 100 tính tới ngày đăng ký niêm yết; số cổ cổ phiếu sở hữu bởi cổ đông thiểu số lớn hơn 10/100 tổng số cổ phiếu lưu hành

Công ty phải có doanh thu năm gần nhất ít nhất 30 tỷ KIP đồng thời trong 3 năm gần nhất, có 2 năm liền trước có lãi; không có giảm vốn trong năm gần nhất (impairment of capital stock).

Điều kiện định tính: Phải có ý kiến của kiểm toán trong báo cáo tài chính 3 năm tài chính gần nhất (unqualified opinion). Tại Lào có 4 loại ý kiến kiểm toán: chấp thuận toàn bộ, chấp thuận từng phần, ý kiến trái ngược và từ chối đưa ra ý kiến

Không có giới hạn trong chuyển nhượng cổ phiếu. Công ty ký hợp đồng dịch vụ lưu ký với Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX). Phát hành chứng chỉ cổ phiếu đồng nhất.

Công ty không có các kiện tụng liên quan có thể ảnh hưởng tới việc quản lý công ty.

Các yêu cầu khác: Hoạt động kinh doanh liên tục với triển vọng trong tương lai; Quản trị công ty lành mạnh: công bằng, trung thực

Công bố thông tin liên quan tới doanh nghiệp một cách chính xác và thích hợp và Các vấn đề khác mà LSX thấy ảnh hưởng tới lợi ích công chúng và bảo vệ nhà đầu tư.

Điều kiện hủy niêm yết

Khi công ty niêm yết vi phạm 1 trong những điều dưới đây, công ty sẽ bị hủy niêm yết. Tuy nhiên, Chính phủ Lào có những trường hợp ngoại lệ cho các công ty có cổ phần của nhà nước.

1. Không nộp đúng hạn báo cáo hàng năm, báo cáo bán niên, báo cáo quý: công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 tháng sau ngày cuối cùng cho phép của luật.

2. Ý kiến của kiểm toán: báo cáo tài chính năm gần nhất, ý kiến của kiểm toán viên là đồng ý hoàn toàn hoặc không có ý kiến khác

3. Lỗ lũy kế: lỗ lũy kế trong 2 năm liên tiếp theo báo cáo tài chính năm gần nhất

4. Phân phối cổ phiếu: số cổ phiếu của cổ đông thiểu số nắm giữ ít hơn 5/100 theo báo cáo năm tài chính gần nhất

5. Số cổ đông thiểu số theo báo cáo năm tài chính gần nhất ít hơn 30 trong hơn 1 năm

6. Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin: vượt quá 3 lần/ 1 năm

7.  Bị ngân hàng phong tỏa tài khoản hoặc dừng giao dịch

8. Giải thể: khi công ty niêm yết đặt dưới tình trạng phải giải thể theo luật

9. Các trường hợp khác khi việc hủy niêm yết là cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và công chúng.

Tin được đăng bởi: Unknown on 1/11/2011 07:33:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang