|

DOWNLOAD EBOOK

I/ DOWNLOAD EBOOK CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
I/ JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES ( by Steve Nilson )
Download link
Tài liệu Mô hình Nến Nhật ( Tiếng Việt ) 
Chương 1-5: Đang cập nhật
Chương 6-9: Download


II/ Candlestick Charting for Dummies 
 Download link


III/ Millionaire Traders : How Everyday People Are Beating Wall Street at Its Own Game  ( by Kathy LienBoris Schlossberg )
Download link


IV/ Forex on Five Hours a Week How to Make Money Trading on Your Own Time      
By RAGHEE HORNER 


V/ The harmonic Trader - By Scott M.Carney 


VI/ Elliott Wave Principle Forex  

VII/High Probability Trading Strategies

 Download link

VIII/ Harmonic Trading Volume

Download link ( Tập 1 )

Download link ( Tập 1 )

 IX/ Ichimoku MACD

 Download link 
 Scott Andrews, "Understanding gaps : profiting from the opening gap"
Traders Press, Inc.

Scott Andrews is president of "Master The Gap, Inc." an online service that uses an innovative "zone" approach and historical probabilities to help traders more profitably play opening gaps. Demand for Mr. Andrews' work from other traders led to the establishment of "MasterTheGap.com." 
Chiến Tranh Tiền Tệ
Tác giả: Song Hongbing. - 

Dịch giả: Hồ Ngọc Minh.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 
Download link
 

Tin được đăng bởi: Gain Capital on 1/02/2011 10:52:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang